Massiivirakenne varaa aurinkoenergiaa 

Jämerän massiivikivirungolla on kyky varata auringon lämpöenergiaa jopa talvella. Kesäkuukausina massiivirakenne puolestaan ehkäisee sisälämpötilan nousua, mikä vähentää jäähdytystarvetta. Massiivirunko on myös tiivis ja ilmanvuotokohdat on helppo minimoida huolellisella rakentamisella. Tiiveyden takaa harkkojen ohutsaumamuuraus ja kivinen väli- sekä yläpohja. Näin rakennuksen energiankulutus pienenee. Jämerä varmistaa rakentamiensa talojen tiiveyden tiiveysmittauksella.

Lue lisää kevytbetonin lämmönvarauskyvystä >


Esimerkkilaskelma energiatehokkuudesta

Voit valita taloosi joko 375 tai 500 mm vahvuisen lämpöharkon, joiden molempien u-arvot ovat pientaloille asetettujen vaatimusten mukaiset. Ulkoseinän u-arvon lisäksi talon energiatehokkuuteen vaikuttavat myös muiden rakennusosien u-arvot: ala- ja yläpohja, sekä ikkunat ja ovet. Suuri merkitys on lisäksi talotekniikalla.

Alla olevassa taulukossa on vertailtu 375 ja 500 mm kevytbetoniseinävahvuuksien vaikutusta energiankulutukseen, kun laskennan lähtöarvot ovat olleet:

  • Talon huoneistoala 165 m2 ja kerrosala 194 m2 + varasto 6 m2
  • Yläpohja, u-arvo 0,08: kevytbetonielementti 250 mm, suorat osat puhallusvilla 350 mm ja vinot osat levyvilla 300 mm
  • Ulkoseinät: lämpäharkko 500 mm/u-arvo 0,15, lämpöharkko 375 mm/0,20
  • Alapohja, u-arvo 0,09: teräsbetonilaatta 80 mm, EPS eriste 250 mm
  • Maalämpö: tehokas kone esim. Nibe 1245-6
  • Aurinkokeräimet: 8 m2 aurinkokennot, tuotto 600 kWh/vuosi
  • Koneellinen tulo/poisto lämmöntalteenotolla, hyötysuhde 77%

lämpöharkko 
500 mm
lämpäharkko
 375 mm 
Seinän u-arvo, W/m2 K0,150,20
Yläpohjan u-arvo, W/m2 K0,080,09
Alapohjan u-arvo, W/m2 K0,090,11
Ikkunat/ovet u-arvo, W/m2 K0,80,8
Lämmitysmaalämpö
esim. Nibe 1245-6
aurinkokeräimet 8 m2
maalämpö
esim. Nibe 1245-6
IlmanvaihtoLTO 77%LTO 77%
E-luku*7591
Ilmanvuotoluku** q501,01,0
Ostoenergian tarve kWh/vuosi83859865
EnergialuokkaAB


* E-luku (kWh/m2/vuosi) on rakennuksen laskennallinen energiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohti.
Pientalon suurin sallittu energiankulutus riippuu talon nettoalasta.
** Ilmatiiveys todennetaan ilmatiiveysmittauksella, kun rakennus on valmis.

Jos verrataan vain seinän u-arvon vaikutusta energiankulutukseen ovat säästöt vuositasolla seuraavat:

Seinän u-arvoOstoenergia kWh/vuosiVaikutus €/vuosi
0,22 W/m²K8916 kWh980,76 €
0,21-51 kWh-5,61 €
0,20-101 kWh-11,11 €
0,19-150 kWh-16,50 €
0,18-200 kWh-22,00 €
0,17-249 kWh-27,39 €
0,16-298 kWh-32,78 €
0,15-347 kWh-38,17 €
0,14-395 kWh-43,45 €
0,13-443 kWh-48,73 €
0,12-491 kWh-54,01 €
0,11-538 kWh-59,18 €
0,10-585 kWh-64,35 €

Laskelma tehty 0,11 €/kWh ostoenergian hinnnalla talolle, jonka seinäpinta-ala on 167 m2.