Kivitalo on hiljainen

Massiivikivitalossa on miellyttävä asua sen hiljaisuuden vuoksi. Massiiviset ja tiiviit seinärakenteet yhdessä kivisen yläpohja kanssa takaavat ettei hälinä kuulu ulkoa häiritsevästi sisälle. Massiivikivitalo ei myöskään nitise ja natise kovassakaan myrskyssä.

Modernien kivitalojen kohdalla puhutaan myös usein kaikumisesta. Korkeat tilat voimistavat kaikua ja vinot katot suuntaavat ääniaaltoja tilasta toiseen. Ratkaisuna ongelmaan on hyvä arkkitehtisuunnittelu, pehmeät sisustusmateriaalit ja myös erilaiset akustiikkalevyt oikein sijoitettuna.

Jämerä kivitalon rakenteiden ääneneristävyysarvot

RAKENNEOSAILMAÄÄNENERISTÄVYYS dB
UlkoseinätRwRw +CRw +Ctr
Lämpöharkko ECOTERM+ 500515045
Lämpöharkko ECOTERM+ 375464540
Lämpöharkko ECOTERM+ 30043

Yläpohja
Kiviyläpohja, vaaka,  tiilikate565551
Kiviyläpohja, vaaka,  peltikate565246
Kiviyläpohja, vino,  tiilikate545349
Kiviyläpohja, vino,  peltikate555445
Väliseinät
Väliseinälaatta ELEMENT ja LUX 10035

Kantavien seinien harkko CLASSIC 20043

Akustiikkaharkko ACUSTIC 25048

Rw = ilmaääneneristysluku
Rw +C = ulkoseinärakenteiden, ikkunoiden ja ikkunaovien ääneneristyskyky ilmaääneneristyslukuina raide- ja lentomelua vastaan
Rw +Ctr = ulkoseinärakenteiden, ikkunoiden ja ikkunaovien ääneneristyskyky ilmaääneneristyslukuina tieliikennemelua vastaan


Uusi asetus ääneneristävyydestä tieliikennemelua vastaan

Uusi ympäristöministeriön asetus vaati ulkovaipalta 30dB ääneneristävyyden tieliikennemelua vastaan. Eristävyydellä tarkoitetaan ulkona ja sisällä vallitsevien liikenteen aiheuttamien äänitasojen erotusta. Erotus on laskettavissa, kun tunnetaan ulkovaipan eri tavoin eristävien osien (seinät, yläpohja, ovet ja ikkunat) suhteelliset pinta-alat huoneen lattia-alaan verrattuna sekä niiden Rw+Ctr-arvot. Ääneneristävyystarkastelu tehdään huonekohtaisesti.

Jämerä-taloihin teetetyissä ääneneristysselvityksissä myös Jämerän ECOTERM+ 375 mm harkko on täyttänyt seinän ääneneristysvaateen. Laskelman tekijän antamat ohjeet riittävään eristävyyteen pääsemiseksi eräässä lasketussa talossa olivat tällaisia:

  • Ulkoseinät Rw+Ctr-arvon tulee olla vähintään 40 dB.
  • Yläpohjan Rw+Ctr-arvon tulee olla vähintään 46 dB.
  • Ikkunoiden Rw+Ctr-arvon tulee olla vähintään 38 dB (kiinteillä ikkunoilla 35dB)
  • Parvekeovien Rw+Ctr-arvon tulee olla vähintään 35 dB

Jos asemakaavassa on asetusta tiukempi vaade ulkovaipan ääneneristävyydelle on järkevää käyttää ECOTERM+ 500 mm lämpöharkkoa.