Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan professori Juha Vinha 

LAUSUNTO KEVYTBETONIRAKENTEIDEN RAKENNUSFYSIKAALISESTA TOIMINNASTA

Rakennusfysiikan professori Juha Vinha on tutkinut kevytbetonirakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. Jämerälle antamassaan lausunnossa hän toteaa muun muassa, että yksiaineinen massiivinen kevytbetonirakenne on oikein toteutettuna kosteusteknisesti turvallisempi kuin niin sanottu kerroksellinen seinärakenne, jossa on erillinen lämmöneristekerros rakenteen sisällä. Hänen mukaansa tämä pätee erityisesti sellaisiin rakenteisiin, jossa lämmöneristeenä on käytetty avohuokoista ilmaa läpäisevää eristettä, kuten mineraalivillaa tai puukuitueristettä. "Yksiaineisessa rakenteessa esiintyy toki korkeita kosteuspitoisuuksia ja huokosilman suhteellisia kosteuksia. Kosteudesta ei ole kuitenkaan haittaa, koska mikrobit eivät kasva materiaalin sisällä" hän toteaa.

Kevytbetoni kestää hyvin rakentamisen ja käytönaikaisia kosteusrasituksia, minkä Vinha näkee merkittäväksi eduksi. Lausunnossaan hän kuitenkin muistuttaa, että kevytbetonirakenteisiinkaan ei tule päästää tarpeettomasti kosteutta, ja rakennusaikana kevytbetoniharkot ja -elementit tulee suojata sateelta.

Lausunto kokonaisuudessaan >

LAUSUNNON OSAT:

Kevytbetonirakenteiden lämpötekninen toiminta >

Kevytbetonirakenteiden kosteustekninen toiminta >

Kevytbetonirakenteiden ilmatiiviys ja paine-erojen vaikutus >