Yhdellä sopimuksella runkovalmiiksi 

Runkovalmis talotoimitus sisältää­ yhdellä selkeällä sopimuksella talon suunnittelun, materiaalit, rahdit ja työt. Talo on ns. runkovalmis eli rakennettu anturoista ylöspäin aina vesikattoon saakka yksilöllisen tarjouksesi mukaisesti. Halutessasi, ja mikäli sinulta löytyy jo asennusporukka tai asennat itse, tarjoamme sinulle pelkkiä runkomateriaaleja haluamassasi laajuudessa.

Varmistamme talon rakenteiden toteutuskelpoisuuden jo tarjousvaiheessa, minkä vuoksi pystymme antamaan sinulle tarkan ja sitovan tarjouksen talotoimituksesta. Näin et joudu antamaan talotoimittajalle avointa korttia hinnasta, joka varmistuu vasta, kun rakennesuunnitelmat ovat valmistuneet tai et jää epämääräisen arvioiden varaan esim. ­betonin määrästä.  Toimituksen maksat rakennusvaiheittain, kunkin rakennusvaiheen valmistuttua.

Jämerän runkotoimitus on markkinoiden laajimpia ja se kattaa keskimäärin 40% koko talon ­rakennuskustannuksista.

Runkovalmis toimitus >


Laskemme kustannusarvion

Jämerällä on pitkäaikainen kokemus pientalorakentamisesta ja keräämme jatkuvasti tietoa yksilöllisten talojen rakennus­kustannuksista Talo­2000­nimikkeistön mukaiseen laskentaohjelmaan. Näin pystymme laatimaan sinulle luotettavan kustannusarvion ­rakennushankkeesi arviointiin ja vaikkapa lainaneuvottelujen tueksi.

Autamme hankesuunnittelussa

Omakotitalon rakentamiseen linkittyy useita tahoja: viranomaisia, suunnittelijoita, eri alojen ammattilaisia ja urakoitsijoita, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja mahdollisesti projektinjohtaja. Käymme kansasi prosessin läpi heti alkuvaiheessa ja halutessasi voit valita yhteistyöverkostostamme kokeneet yhteistyökumppanit, jotka tuntevat kivitalorakentamisen hyvin.

Projektipäällikkömme huolehtivat runkotoimituksen vaiheista

Projektipäällikkömme vastaa talosi runkotoimituksen sujuvuudesta, toimituksen aikataulusta ja asennustyön laadusta. Asioit yhden ja saman henkilön kanssa talosi tärkeässä runkotyövaiheessa alusta loppuun. Säästät aikaasi ja voit luottaa, että rakentaminen sujuu vaivatta tai jos rakentamisessa tulee mutkia matkaan, niin tiedät aina keneen voit ottaa yhteyttä.

Jämerä urakoi talosi rungon

Jämerän tarjoukseen sisältyy talosi rungon pystytys telineineen ja nostoineen. Urakoitsijana toimii Jämerä ja tästä syystä tiedät tämänkin kuluerän etukäteen varmasti. Käytämme kokeneita ja luotettavia aliurakoitsijoita, jotka kuuluvat tilaajavastuurekisteriin ja toimivat Jämerän omien projektipäälliköiden valvonnassa.

Jämerän talotoimitus alkaa tavallisesti siitä, kun tonttisi on tasattu ja tiivistetty tekemiemme rakennesuunnitelmien mukaan ja tontille on tuotu vesi- ja sähköliittymät. Pystytämme talosi rungon aina anturamuoteista, -raudoituksista ja betoneista vesikatteen ja ikkunoiden asennukseen saakka. Talosi on säältä suojassa, kun luovutamme toimituksen sinulle. Olet koko toimituksemme ajan yhteydessä projektipäällikköömme, joka pitää sinut ajan tasalla rakentamisen etenemisestä.

Annamme takuun runkotoimitukselle

Voit olla rauhallisin mielin toimituksemme valmistuttua, sillä annamme kahden vuoden takuun runkotyöstä. Takuu alkaa siitä, kun talotoimitus on vastaanotettu hyväksytysti. Jos huomaat takuuaikana virheitä tai puutteita runkotyössä, niin korjaamme ne kohtuullisella aikataululla saatuamme kirjallisen reklamaatiosi asiasta, elleivät ne ole aiheutuneen Jämerästä riippumattomista syistä, johon näyttö taakka Jämerällä. Kiireellistä korjausta vaativat virheet tulee kuitenkin ilmoittaa heti, kun ne on havaittu ja Jämerä korjaa ne viipymättä saatuaan tiedon niistä.

Jämerän antaman kahden vuoden runkotakuun jälkeen ilmenevistä virheistä koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa sekä Talopakettien ja -elementtien kuluttajakauppaa sekä asennusta koskevien yleisten sopimusehtojen kohdassa 16 ja niitä sovelletaan silloin, jos tuotteella ei ole takuuta tai takuuaika on päättynyt. Virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty aikarajaa, vaan virhevastuuaika määrittyy tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella.

MoveIN-palvelulla muuttovalmiiksi 

Jämerän talotoimitus kattaa talon rakentamisesta merkittävän osan, mutta toimituksen ulkopuolelle jää vielä joukko osa-alueita, joiden toteuttamisessa tarvitaan eri alojen osaajia. Olemme tehneet yhteityökumppaneidemme kanssa avuksesi MoveIN-palvelun helpottamaan näiden osa-alueiden toteutusta.

MoveIN-palvelu tarjoaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista rakennuspalvelua ns. avaimet käteen -periaatteella. Saat palvelun kautta projektiorganisaation koko talohankkeellesi, jolla on kokemusta ja näkemystä rakentamisen kustannuksista, aikataulusta ja lopputuloksesta. On tärkeää antaa aikataulutus ja laadunvalvonta ammatti laisille, sillä ne ovat omakotitalon rakentamisessa tärkeitä kustannusten hallinnan ja virheettömän lopputuloksen kannalta.

MoveIn-palvelu lyhyesti:

  • Suunnittele talotoimituksen laajuus Jämerän kanssa
  • Tilaa talotoimitus Jämerältä
  • Valitse yhteistyökumppanit MoveIn-verkostosta ja tee sopimukset


Jämerän kivitalotoimituksella on Suomalaisen Työn Liiton avainlipputunnus.